NASIL YARDIMCI OLUYORUZ?

Sektörde 25. yılını tamamlamış ve son 10 yıldır büyük kurumlar, kuruluşlarla başlayan, inşaat yatırım danışmanlığı sürecini, 6306 sayılı yasa çıktığından beri kendi teknik ekibi ile ‘’sadece kat malikleri’’ özelinde  ‘’Profesyonel Kentsel Dönüşüm Teknik Danışmanlığı’’ na taşıyan  bir  süreci,  ülkemizdeki tek model olarak  başlatmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

 

 Zira yasaya paralel olarak, hukuk ile iç içe girmiş birçok teknik detayı, özellikle teknik meslektaşlarımızın olduğu site ve kentsel dönüşüm  komisyonlarında çok rahat çözüyor ve bu vesile ile yüklenici firmayı da dolaylı olarak disipline ederek, süreci kısaltıyoruz.

 

Tek amacımız Türkiye’de bir ilk olarak, Kat Maliklerinin haklarını hem  kat karşılığı anlaşma sürecinde korumak ve kollamak, hem de eğer talep edilirse , inşaat aşamasında Yüklenici firmanın teknik ve hukuksal şartnameye bağlı iş yaptığının, sizler adına kontrolünü sağlamaktır.  Böylelikle uzmanlık alanımız olan kentsel dönüşüm prosedürünün, sizlerin direktifleri doğrultusunda kesintisiz çalışmasını temin ederken,  projenin fasılasız ilerlemesini ve nihayetinde hukuk ile eşgüdümlü olarak, her anlamda  kat maliklerinin menfaatleri doğrultusunda sonuçlanmasını temin etmiş oluyoruz.